Enter your keyword

Támogatott lakáshitel 2012

Harmóniában a pénzügyekkel

Támogatott lakáshitel 2012

 

Otthonteremtési kamattámogatás igénybevételének feltételei, vagyis a kamattámogatott lakáshitel

Otthonteremtési támogatás (támogatott lakáshitel) vehető igénybe Magyarország területén lévő :

 • új lakás építéséhez, vásárlásához,
 • használt lakás vásárlásához, korszerűsítéshez,
 • késedelmes jelzáloghitellel vagy felmondott kölcsönnel terhelt lakóingatlan vásárlásához,
 • hátralékos adós által kisebb lakás vásárlásához,
 • lakóingatlan fedezetű késedelmes deviza jelzáloghitel kiváltására.

A kölcsön kamatainak megfizetéséhez az állam a kölcsön futamidejének első öt évében nyújt otthonteremtési kamattámogatást (támogatott lakáshitelt).

Otthonteremtési támogatás (támogatott lakáshitel) kizárólag forint alapú hitelhez vehető igénybe.

Az otthonteremtési kamattámogatás (támogatott lakáshitel) igénybevételének feltétele, hogy épített, vásárolt, korszerűsített ingatlanban a támogatott személy legalább 50 százalékos tulajdon hányaddal rendelkezzen.

A támogatott személy kötelezettséget vállal arra, hogy a hitelcél megvalósulását követő egy éven belül a lakásban, lakóingatlanban lakóhelyet létesít.

Eladó és vevő nem lehetnek egymásnak a Ptk. 685. paragrafus b, pontja szerinti hozzátartozói.

Igénylő a kérelem benyújtásával egyidejűleg a megvásárolni kívánt lakás energetikai tanúsítványát is bemutatja a hitelintézet részére.

A késedelmes jelzáloghitellel vagy felmondott hitellel terhelt lakóingatlan vásárlása, illetve hátralékos hiteladós által kisebb lakás vásárlásához igénybe vehető otthonteremtési kamattámogatás (támogatott lakáshitel) esetén a kölcsön nyújtásának feltétele, hogy az adás-vételi szerződés megkötéséhez a hitelintézet hozzájáruljon.

Otthonteremtési kamattámogatás (támogatott lakáshitel) új lakás vásárlásához, építéséhez valamint használt lakás vásárlásához, korszerűsítéséhez

Kamattámogatott lakáshitel igényelhető:

 • 2010.január 1-jét követően kiadott használatbavételi engedéllyel rendelkező új lakás vásárlására,
 • 2010. január 1-jét követően kiadott építési engedéllyel rendelkező új lakás építésére, feltéve, hogy a lakásra a kamattámogatás iránti kérelem benyújtásának időpontjáig használatbavételi engedélyt nem adtak ki.
 • legalább komfortos, használt lakás vásárlására, melynek eladója e lakás helyett az eladástól számított 12 hónapon belül másik lakást kíván vásárolni és ezt legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatával igazolja,
 • a kérelem benyújtásának időpontjában meg nem kezdett korszerűsítési munkálatok esetén meglévő használt lakás korszerűsítésére

A vásárlás, illetve bekerülési költség 70 %-át egyszerűsített számlával igazolni kell. Bontott anyagok felhasználhatóak, mellyel a számla benyújtási kötelezettség csökkenthető legfeljebb 20 % mértékben.

Új lakás vásárlása, vagy építés esetén az ÁFA összegét tartalmazó bekerülési költség, ill. vételár telekár nélkül, nem haladhatja meg a 30 000 000 Ft-ot. Használt lakás esetén a vételár nem haladhatja meg a 15 000 000 Ft-ot, korszerűsítés esetén annak költsége ÁFÁ-val a 15 000 000 Ft-ot.

Otthonteremtési kamattámogatás (támogatott lakáshitel) a hitel összege:

 • új lakás építése vagy vásárlása esetén a 10 000 000 Ft-ot,
 • használt lakás vásárlása vagy korszerűsítése esetén a 6 000 000 Ft-ot.

A lakáshitel kérelem benyújtásának időpontjában az igénylőt – házastársak, élettársak esetén legalább az egyik felet – biztosítottként bejelentették az állami adóhatósághoz és köztartozásmentes adózó.

Otthonteremtési kamattámogatás (támogatott lakáshitel) késedelmes jelzáloghitellel vagy felmondott hitellel terhelt lakóingatlan vásárlásához

Kamattámogatott lakáshitelt az igénylő legalább olyan komfortos lakóingatlan megvásárlásához vehet igénybe, amely 180 napon túli törlesztési késedelemben lévő késedelmes jelzáloghitel vagy felmondott hitel fedezete.

 • A lakóingatlan forgalmi értéke a hitelszerződés megkötésének időpontjában nem haladhatja meg Budapesten és megyei jogú városokban a 15 000 000 Ft-ot, egyéb településeken a 10 000 000 Ft-ot.
 • A lakáshitel összege nem haladhatja meg Budapesten és megyei jogú városokban a 10 000 000 Ft-ot, egyéb településeken a 7 000 000 Ft-ot.
 • A lakóingatlan eladási ára nem lehet kevesebb, mind a hitelintézet által megállapított forgalmi érték 80 %-a.

Hátralékos hiteladós által kisebb lakás vásárlásához igénybe vehető otthonteremtési kamattámogatás (támogatott lakáshitel)

Kamattámogatott lakáshitelt vehet igénybe a hátralékos adós legalább komfortos lakás vásárlásához az alábbi feltételek esetén:

 • a hátralékos adós rendelkezik olyan késedelmes jelzáloghitellel, melynek törlesztési késedelme e rendelet hatálybalépésének időpontjában meghaladja a 90 napot,
 • a hátralékos adós a késedelmes jelzáloghitellel terhelt lakóingatlant érékesíti,
 • az otthonteremtési kamattámogatással (támogatott lakáshitellel) érintett hitellel megvásárolni kívánt lakás forgalmi értéke alacsonyabb, mint a késedelmes jelzáloghitel fedezetének az otthonteremtési kamattámogatással (támogatott lakáshitellel) érintett kölcsön bírálatkor a hitelező által megállapított forgalmi értéke
 • hasznos alapterülete kisebb a késedelmes jelzáloghitellel terhelt lakóingatlanénál
 • energetikai minősítési osztálya a késedelmes jelzáloghitellel terhelt lakóingatlanéval azonos, vagy kedvezőbb.

Devizahitel kiváltására felvett kölcsön kamatainak megfizetéséhez igénybe vehető otthonteremtési kamattámogatás (támogatott lakáshitel)

Kamattámogatott lakáshitelt vehet igénybe a hátralékos adós az alábbi feltételek fennállása esetén:

 • a kamattámogatott lakáshitel kizárólag a késedelmes deviza jelzáloghitelt folyósító hitelintézetnél igényelhető,
 • a hátralékos adós kérelmére a hitelintézet a késedelmes deviza jelzáloghitelt forinthitelre átváltja és a forinthitel tartozás 25 százalékát elengedi,
 • a hátralékos adós a késedelmes deviza jelzáloghitellel terhelt lakóingatlanban
  • bejelentett lakóhellyel rendelkezik és
  • életvitelszerűen lakik,
  • a lakóingatlan forgalmi értéke nem haladta meg Budapesten a 20 000 000 Ft-ot, egyéb településeken a 15 000 000 Ft-ot
 • A hátralékos adóssal a közös háztartásban él legalább egy vér szerinti vagy örökbe fogadott, vagy gyámsága alatt álló, legalább egy éve vele együtt élő, általa eltartott gyermeke.
 • A kamattámogatott lakáshitel nem igényelhető, amennyiben a hátralékos adós fizetéskönnyítő program hatálya alatt áll és fizetéskönnyítő programból eredő kötelezettségeinek nem tett eleget 90 napot meghaladóan és a mindenkori minimálbér összegét elérő mértékben.
 • A hátralékos adós kérelmére a hitelt átütemezheti úgy, hogy a kamattámogatás időtartama alatt csak a hitel kamatát törleszti.

A kamattámogatott lakáshitel támogatási szintjei

A kamattámogatott lakáshitel támogatási szintje a meghatározott állampapírhozamnak, vagy referenciahozamnak új lakás vásárlása, vagy építése esetén:

 • az első évben legfeljebb két gyermek esetén 60 százaléka, kettőnél több gyermek esetén 70  százaléka,
 • a második évben legfeljebb két gyermek esetén 55 százaléka, kettőnél több gyermek esetén 65 százaléka,
 • a harmadik évben legfeljebb két gyermek esetén 50 százaléka, kettőnél több gyermek esetén 60 százaléka,
 • a negyedik évben legfeljebb két gyermek esetén 45 százaléka, kettőnél több gyermek esetén 55 százaléka,
 • az ötödik évben legfeljebb két gyermek esetén 40 százaléka, kettőnél több gyermek esetén 50 százaléka

Használt lakás vásárlás, korszerűsítés, hátralékos hiteladós kisebb lakás vásárlásához igénybe vehető támogatás, késedelmes deviza jelzáloghitel kiváltása esetén:

 • az első évben 50 százalék,
 • a második évben 45 százalék,
 • a harmadik évben 40 százalék,
 • a negyedik évben 35 százalék,
 • az ötödik évben 30 százalék

Késedelmes jelzáloghitellel vagy felmondott hitellel, lakáshitellel terhelt lakóingatlan vásárlás esetén:

 • az első és második évben 50 százalék,
 • a harmadik évben 45 százalék,
 • a negyedik évben 40 százalék,
 • az ötödik évben 35 százalék

Otthonteremtési kamattámogatás (kamattámogatott lakáshitel) nem magyar állampolgárokra vonatkozó külön szabálya:

A nem magyar állampolgár igénylő részére a kamattámogatott hitel, lakáshitel a három hónapot meghaladó tartózkodási jogosultság fennállásának időtartama alatt nyújtható, ha Magyarország területén bejelentett lakóhellyel rendelkezik.

További kérdés esetén keresse munkatársunkat, aki 24 órán belül felveszi Önnel a kapcsolatot, hogy minden szükséges lépést tisztázzanak.

 

Kapcsolatfelvétel
close slider

  a *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező