Enter your keyword

Egyoldalú kamatmódosításról

Harmóniában a pénzügyekkel

Egyoldalú kamatmódosításról

1. A hitelezők vállalják, hogy kamatot csak az alábbi okok bekövetkezése esetén
    módosítanak egyoldalúan.
1.1. A jogi, szabályozói környezet megváltozása
a) a hitelező -hitel-, és pénzügyi lízingszerződés szerinti jogviszonyokat szorosan és
    közvetlenül érintő – tevékenységére, működési feltételeire vonatkozó vagy ahhoz kap-
    csolódó jogszabályváltozás, jegybanki rendelkezés vagy a hitelezőre kötelező egyéb
    szabályozók megváltozása;
b) a hitelező -hitel-, és pénzügyi lízingszerződés szerinti jogviszonyokat szorosan és
    közvetlenül érintő – tevékenységéhez kapcsolható közteher- (pl. adó-) változása, a kötelező
    tartalékolási szabályok változása;
c) kötelező betétbiztosítás összegének, vagy díjának változása.
1.2. A pénzpiaci feltételek, a makrogazdasági környezet módosulása
a) a hitelező forrásköltségeinek változása / pénzpiaci forrásszerzési lehetőségek változása,
    így különösen, de nem kizárólagosan:
  • Magyarország hitelbesorolásának változása,
  • az országkockázati felár változása (credit default swap),
  • jegybanki alapkamat, a jegybanki repo- és betéti kamatlábak változása,
  • a bankközi pénzpiaci kamatlábak/ hitelkamatok változása,
  • a Magyar Állam vagy a hitelező által kibocsátott kötvény és SWAP hozamgörbék                egymáshoz képest történő elmozdulása,
  • refinanszírozást biztosító, nyilvánosan kibocsátott értékpapír hozamának, illetve kibocsátója elismert külső hitelminősítő szervezet általi kockázati besorolásának változása vagy az ilyen besoroláshoz kapcsolódó költségek megváltozása,
  • a hitelező lekötött ügyfélbetéteinek kamatának változása.
1.3. Az ügyfél kockázati megítélésének megváltozása
a) Az ügyfél, illetve a hitelügylet más kockázati kategóriába történő átsorolása a hitelező
    vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő eszközminősítési szabályzata, vagy
    belső adósminősítési szabályzata alapján – különös tekintettel az ügyfél pénzügyi
    helyzetében és fizetőképességi stabilitásában bekövetkező változásokra –, ha azt az új
    kockázati kategóriába történő átsorolás az értékvesztés, és ezáltal az alkalmazott kockázati
    felár mértékének változtatását teszi indokolttá.
b) A hitelező vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő eszközminősítési szabályzata,
    vagy hitelező belső adósminősítési szabályzata alapján azonos kockázati kategóriába
    tartozó hitelügyletek, illetve ügyfelek kockázatának változása, ha a kockázat megváltozása
    az adott kockázati kategóriában az értékvesztés, és ezáltal az alkalmazott
    kockázati felár mértékének változtatását teszi indokolttá.
c) A hitelezők vállalják, hogy a kockázati megítélés megváltozása alapján nem érvényesítenek
    kamatemelést azon ügyfeleknél, akik szerződési kötelezettségeiket folyamatosan
    teljesítették, a hitel futamideje alatt nem estek fizetési késedelembe.
d) A nyújtott kölcsön vagy hitel fedezetéül szolgáló ingatlanfedezet értékében bekövetkezett
    legalább 10%-os változás.
2. A hitelezők vállalják, hogy kamaton kívüli, a hitelhez kapcsolódó egyéb jutalékokat,
    költségeket és díjakat évente maximálisan a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett
    éves átlagos infláció mértékében emelnek.
3. A hitelezők vállalják, hogy az 1. és 2. pont mellett vis major események – hirtelen
    bekövetkező nagyfokú pénz- és tőkepiaci zavarok – bekövetkezése esetén átmenetileg, a
    zavarok fennállásáig módosítanak egyoldalúan kamatot, díjat, költséget. A hitelezők
    vállalják továbbá, hogy ilyen intézkedés alkalmazását – a PSZÁF egyidejű tájékoztatása
    mellett – a nyilvánosságra hozzák.
Forrás:pszaf.hu
Kapcsolatfelvétel
close slider

    a *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező