Enter your keyword

Könnyítések a CSOK igénylésében

Harmóniában a pénzügyekkel

Könnyítések a CSOK igénylésében

Legutóbb, 2018. márciusában történt könnyítés a CSOK igénylésére, ill. eljárására vonatkozóan. Az alábbi pozitív változások történtek.

CSOK összegének meghatározása

Ha az igénylő számára kedvezőbb, úgy a CSOK összegét azon gyermekek figyelmen kívül hagyásával kell megállapítani, akik után az igénylő korábban támogatást vett igénybe. Ebben az esetben a CSOK-ból nem kell levonni a korábban kapott támogatás összegét. Ez nem jelenti, hogy kétszer lehet támogatást igényelni azonos gyermek után, de amennyiben a gyermekek száma emelkedett és kedvezőbb a korábbi támogatáskor megjelölt gyermek kihagyása, abban az esetben érdemes élni ezen lehetőséggel.

Adminisztratív terhek csökkentése CSOK igénylése esetén

Bevezetésre került a nyilatkozati elv, vagyis a támogatott személyeknek nem kell benyújtaniuk az alábbi dokumentumokat:

erkölcsi bizonyítvány
nemleges adóigazolás (0-ás NAV igazolás)
házassági anyakönyvi kivonat
születési anyakönyvi kivonat
jogerős bírósági ítélet elvált szülők kiskorú gyermekének elhelyezéséről
gyámhatóság engedélyező határozata örökbefogadás esetén
gyámhatóság kirendelő határozata gyámság fennállása esetén
gyermek adóigazolványa
oktatási intézmény igazolása arról, hogy az igénylő közép- vagy felsőfokú oktatási intézmény tanulója
orvos szakértői szerv igazolása megváltozott munkaképességű személlyé válásról

Fenti dokumentumok helyett elegendő lesz, ha az igénylő büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik az abban foglalt feltételek teljesüléséről, vagyis

a büntetlen előéletről
a köztartozás mentességről
a házastársi kapcsolatról
a gyermek születéséről
elvált szülők kiskorú gyermekének elhelyezéséről
az örökbefogadásról
a gyámság fennállásáról
a gyermek adóazonosító jeléről
az igénylő közép vagy felsőfokú oktatási intézmény tanulói jogviszonyáról
a megváltozott munkaképességű személlyé válásról

Ezen nyilatkozatok az adott bank igénylő nyomtatványaiban szerepelnek, vagyis nem külön dokumentumok kell a nyilatkozatot megtenni.

Az igénylő választhat, hogy nyilatkozatot tesz vagy továbbra is benyújtja a jogszabályi feltétel alátámasztására szolgáló dokumentumokat. Nyilatkozattétel esetén a nyilatkozatok valódiságtartalmát az állami adóhatóság (NAV) ellenőrzi!

Megelőlegező CSOK igénylésének változása

Korábban szükséges volt államkincstári, később kormányhivatali igazolás, miszerint nincs folyamatban lévő megelőlegező támogatás az ügyfél nevén. Itt tehát a vállalt gyermek után igényelt CSOK esetén nincsszükség a járási hivatal által kiállított hatósági igazolásra, mely szerint az Igénylő nem rendelkezik megelőlegezett lakáscélú állami támogatással.

Külföldről hazatérők TB jogviszony igazolása CSOK igénylése esetén

Azok az igénylők is jogosultak lehetnek a támogatásra, akik a CSOK kérelem benyújtásakor még nem rendelkeznek magyar TB jogviszonnyal, hanem keresőtevékenységük alapján még valamely másik EGT állam TB rendszerének hatálya alatt állnak és ezt az illetékes külföldi hatóság által igazolják, továbbá teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatban vállalják, hogy a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül magyar TB jogviszonyt létesítenek.

CSOK kérelem benyújtására vonatkozó határidő

Az adásvételi szerződés megkötésétől számítva 180 napjuk van az igénylőknek a CSOK iránti kérelem benyújtására.

Gyorsabb bírálati idő CSOK igénylése esetén

A hitelintézeteknek a CSOK kérelmet lakásvásárlás esetén 30 napon belül el kell bírálniuk.

További kérdés esetén forduljon kollégánkhoz, aki 24 órán belül felveszi Önnel a kapcsolatot és minden felmerülő kérdésre igyekszik választ adni.

Kapcsolatfelvétel
close slider

    a *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező