Enter your keyword

Biztosítás

Harmóniában a pénzügyekkel

Biztosítás bármire, amit a biztosító elvállal

A biztosítás fogalma

A biztosítási szerződés egy olyan szerződés, melyben a biztosító meghatározott jövőbeni esemény (biztosítási esemény) bekövetkezésétől függően bizonyos összegnek a mefizetésére, a biztosított, ill. a másik szerződő fél pedig díjfizetésére vállal kötelezettséget.

A biztosítás alapgondolata

A társadalom meghatározott tagjainak közös kockázatviselése, a kárkövetkezmények megosztása, ill. meghatározott események bekövetkezésekor “kártérítés” nyújtása. Azonos veszélynek kitett vagyontárgyak, ill. személyek együttesen egy közösségbe történő terelése szétporlasztja a tagok között bekövetkező károkat. Nagy tömegű kockázat egyesítésével a kockázatok tömegükben tervezhetővé válnak. Ez képzi a biztosítótársaságok tevékenységének alapját.

Amire biztosítás köthető

Biztosítást kötni arra lehet, amit a biztosító elvállal. Az életbiztosítások elérésre, halál esetre szólnak, vagy járadék biztosítások. Ezen felül léteznek házassági biztosítások, befektetéshez kötött konstukciók, stb. A másik nagy csoport a nem-élet biztosítások, ezek lehetnek: betegség, szállítmány, baleset, casco, jogvédelem, hitel, tűz-elemi károk, stb.

Alapvető szempontok

Biztosítás megkötésekor három fő szempontot – a teljesség igénye nélkül – kell figyelembe venni, hogy elvárásunk megfelelően teljesüljön:

Biztosító kiválasztása

A biztosítási termékek szábályai a szakmában nem jártasak számára sokszor nehezen érthető elemeket tartalmaz. Célszerű biztosításközvetítő segítségét igénybe venni, akik jegyzéke a felügyeleti szervnél elérhető. Érdemes összehasonlítást végezni az azonos termékeket kínálók között és elsősorban a fenti három fő paraméter figyelembe vételével dönteni.

Jogok és kötelezettségek az ügyfél szempontjából

Díjfizetési kötelezettség: időben és folyamatosan rendezve legyen a biztosítás díja a szerződő kötelezettsége. Amennyiben a szabályzat másképp nem rendelkezik, a biztosító külön felszólítást nem küld díjelmaradás esetén.

Tájékoztatáshoz való jog: a biztosítónak a szerződés megkötése előtt, közérthetően, egyértelműen és bizonyítható módon tájékoztatást kell adnia a szerződést kötni kívánó ügyfél részére a biztosító főbb adatairól és a biztosítási szerződés jellemzőiről. Elelktornikus kereskedelmi szolgáltatás esetén az ügyfélnek, folyamatosan és könnyen elérhető módon köteles a tájékoztatást elérhetővé tenni.

Közlési kötelezettség: a szerződő szerződéskötéskor köteles minden lényeges körülményt közölni a biztosítás elvállalásával kapcsolatban, melyet ismert vagy ismernie kellett.

Kapcsolatfelvétel
close slider

    a *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező