Enter your keyword

Lakáshitel új lakás vásárlásához

Harmóniában a pénzügyekkel

Milyen előnyökhöz jut, ha velünk intézi a hitelét?

 • 14 pénzintézet ajánlatát kaphatja meg a személyes tanácsadást és felmérést követően
 • 16 éves szakmai múlt tapasztalatával segítjük a sikeres ügyintézést
 • számos bank kedvezményeket biztosít ügyfeleinknek, például elő és végtörlesztési díjakban
 • díjmentesen dolgozunk és bank független tanácsadást biztosítunk
 • pénzügyi tervet készítünk, állami támogatásokkal segítjük a visszafizetést, amivel milliókat és éveket spórolhat vagy kiszámíthatóvá tesszük a hitelét
Amire oda kell figyelnünk
 • Konstrukció választás, hogy legmegfelelőbb bank, kamat, járulékos költségek összetételét kapjuk meg,
 • Ügyletbiztonság, hogy amit szeretnénk, kapjuk is meg és ne legyen eltérő vagy rosszabb végeredmény,
 • Pénzügyi terv, hogy minimálisra csökkentsük a hitel visszafizetését, idejét, ezzel kihasználva a támogatásokat és Önnek minél több pénzt megspóroljunk.

Milyen termékek vannak a piacon?

Otthonteremtési kamattámogatott kölcsön
Fiatalok kamattámogatott kölcsöne
Piaci lakáshitel

 

Otthonteremtési kamattámogatott kölcsön

Az otthonteremtési kamattámogatással vásárolt új, összkomfortos lakásnak – telekár és általános forgalmi adó nélkül számított – vételára nem haladhatja meg a 30 millió forintot.

Az igényelhető kölcsön összege: A kamattámogatott vásárlási kölcsön összege legfeljebb 15 millió forint lehet.

A kamattámogatás jellemzői:

A kamattámogatás időtartama legfeljebb 5 év, azonban a kölcsön futamideje ennél hosszabb is lehet. A hosszabb futamidőnek az első öt évére jár a kamattámogatás.

 

Az Otthonteremtési kamattámogatott kölcsön általános feltételei

Az igénylő szerepel az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban vagy a kérelem benyújtásának időpontjában 30 napnál nem régebbi nemleges adóigazolással igazolja, hogy köztartozásmentes adózó.

 • Az igénylő 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában és azt közvetlen megelőzően összesen, folyamatosan legalább 180 napig − ideértve azt is, ha a legalább 180 nap folyamatos biztosításban legfeljebb 15 nap megszakítás van − a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosítottként szerepel. A legalább 180 nap biztosítási jogviszony fennállása a magyar és külföldi társadalombiztosítási rendszer által kiállított igazolás alapján együttesen is teljesíthető, ha az illetékes fővárosi és megyei egészségbiztosítási pénztári feladatokat ellátó járási (fővárosi kerületi) hivatalához benyújtott kérelem időpontjában az igénylő a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosítottként van nyilvántartva.

Házaspárok és élettársak esetén elegendő, ha legalább az egyik fél igazolni tudja a legalább 180 napos, folyamatos TB jogviszonyt.

Mentesül a TB jogviszony igazolása alól az igénylő, ha a fővárosi és megyei kormányhivatal jogerős határozata alapján ápolási díjban részesül.

 • A kölcsön hitelcéljaként szolgáló lakást – ha a kölcsön fedezete másik lakás, akkor a kamattámogatott kölcsön fedezeteként szolgáló lakást – a kölcsön otthonteremtési kamattámogatással érintett összegének erejéig, a hitelintézet javára jelzálogjog, valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom terheli.
 • Az igénybevevő vállalja, hogy a kamattámogatási időszak lejártáig terjedően a kamattámogatással érintett lakást haszonélvezet vagy használati jog nem terheli.
 • A kamattámogatott kölcsön a támogatott személy által egy alkalommal vehető igénybe.

Az otthonteremtési kamattámogatott kölcsön igénybevételének nem akadálya a meglévő, másik lakástulajdon vagy más jogszabály alapján igénybe vett állami kamattámogatásos kölcsön.

 

Fiatalok kamattámogatott kölcsöne

A fiatalok, valamint többgyermekes családok kamattámogatott kölcsönével vásárolt új, összkomfortos lakásnak általános forgalmi adó összegét is tartalmazó – telekhányad nélkül számított – vételára:

 • a fővárosban és a megyei jogú városokban legfeljebb 25 millió forint,
 • egyéb településeken legfeljebb 20 millió forint lehet.

Az igényelhető kölcsön összege:
Az új lakás vásárlásához igényelhető kamattámogatott kölcsön összege a fővárosban és a megyei jogú városokban legfeljebb 12,5 millió forint, egyéb településeken legfeljebb 10 millió forint lehet.

A fiatalok, valamint többgyermekes családok kamattámogatott kölcsönét

 • a legfeljebb egy gyermeket nevelő, nagykorú, 35. életévüket még be nem töltött személy, vagy
 • a legalább két gyermeket nevelő, nagykorú, 45. életévüket még be nem töltött személy

igényelheti. Ha a fiatal vagy a többgyermekes személy párkapcsolatban él, úgy az életkori korlát – a kérelem benyújtásának időpontjában – a házastársra, élettársra és a bejegyzett élettársra is vonatkozik.

A kamattámogatás jellemzői:

 • A kölcsön kamatainak megfizetéséhez az állam a futamidő első 20 évében kamattámogatást biztosít.
 • A kamattámogatás mértéke a kamattámogatott időszak alatt az állampapírhozam százalékában kifejezve az alábbiak szerint alakul:
45. életév betöltéséig két gyermek

esetén

35. életév betöltéséig, legfeljebb egy gyermek esetén
52% 50%

Ha a támogatott személy 45. életévének betöltése előtt a családban eltartott gyermekek száma nő, úgy a kamattámogatás mértéke – a gyermekszám változásának hitelintézet részére történő bejelentését követő 2 hónap elteltével – emelkedik. Ha a kölcsön törlesztése során az eltartott gyermekek száma a hitelbírálat alkalmával megállapított gyermekszámhoz képest csökkent, a kamattámogatás akkor sem lehet kevesebb, mint korábban volt.

Egyéb feltételek:

 • A kamattámogatott kölcsön hitelcéljaként szolgáló lakást – ha a kölcsön fedezete másik lakás, akkor a kamattámogatott kölcsön fedezeteként szolgáló lakást – a kölcsön kamattámogatással érintett összegének erejéig, a támogatás időtartamára, a kamattámogatással érintett kölcsönszerződés alapján a hitelintézet javára jelzálogjog, valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom terheli.
 • Ha a kamattámogatott kölcsönnel vásárolt lakás a tulajdonjog ingatlan-nyilvántartásban történő bejegyzésétől számított egy éven belül elidegenítésre (értékesítésre) kerül, úgy a kamattámogatás megszűnik, és az adós köteles az addig igénybevett kamattámogatást a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) szerint számított kamataival együtt visszafizetni.

Az adósnak, adóstársnak, ezek házastársának, élettársának és szülői felügyelete alatt álló kiskorú gyermekeinek, valamint az együttköltöző családtagjainak írásban kell nyilatkozniuk, hogy a 2009. július 1-jét megelőzően hatályos jogszabályok, az 1.1. és az 1.2. pont szerinti kölcsönük nincs, vagy ha van, azt 360 napon belül vissza kell fizetni.

Jelzáloghitel közvetítésben együttműködő partnerünk a C&I Hitelnet Kft. A kalkulátor üzemeltetője a hitelnet.hu.


Egyéb fontos szabályok a kamattámogatott kölcsönökkel kapcsolatban

Tulajdonszerzési kötelezettség

A kamattámogatott kölcsönnel vásárolt lakásban az igénylőnek (támogatott személynek) legalább 50 %-os tulajdoni hányaddal kell rendelkeznie. Házaspár, illetve élettársak esetén a lakásban mindkét félnek az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett tulajdonjoggal kell rendelkeznie.

Mi minősül lakásnak?

Az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott ingatlan a hozzá tartozó földrészlettel.

Mi minősül új lakásnak?

A meglévő épület vagy épületrész átalakítása kivételével:

 1. a) az alapozási munkáktól kezdődően teljes egészében újonnan épített, vagy emeletráépítéssel vagy tetőtér-beépítéssel megvalósuló, a lakhatás feltételeinek a vonatkozó jogszabályi követelmények szerint megfelelő lakóegység, amely elkészültét követően használatbavételi vagy hatósági bizonyítvánnyal igazolandó használatbavétel tudomásulvételi eljárásra köteles,
 2. b) az a) pontban foglaltaknak megfelelő lakás, amelyet jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság vagy egyéni vállalkozó természetes személy részére való értékesítés céljára épít, vagy építtet, és
 3. ba) amelyet első ízben természetes személy részére értékesítenek, vagy
 4. bb) amelyet másodízben értékesítenek természetes személy részére, feltéve, hogy a második eladó hitelintézet vagy ingatlan-forgalmazással üzletszerűen foglalkozó jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság vagy egyéni vállalkozó.
Mit jelent az összkomfortos lakásnak?

Az a lakás, amely legalább

 1. a) egy 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával,
 2. b) közüzemi vagy közcélú szolgáltatással igénybe vehető ivóvízellátással,
 3. c) melegvíz-ellátással,
 4. d) központi fűtési móddal és
 5. e) az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) 8. § (2) bekezdése szerinti teljes közművesítettséggel rendelkezik.

Az OTÉK 8. § (2) bekezdése szerinti közművesítettség:

 1. a) az energia (villamos energia, gáz vagy távhő),
 2. b) az ivóvíz,
 3. c) a szennyvízelvezetés és -tisztítás, valamint
 4. d) a közterületi csapadékvíz-elvezetés

együttesen közüzemi vagy közcélú szolgáltatással történik.

 

Piaci lakáshitel

Amennyiben a támogatott lakáshitel feltételeinek nem tudunk eleget tenni, vagy egyéb okokból más termékre van szükség, úgy új lakás vásárlásához a legszélesebb körben elérhető piaci lakáshitel igényelhető. A piaci lakáshitel 3, 6, 12 hónapos kamatperiódustól kezdve 3 éves, 5 éves, 10 éves és fix 15 és 20 éves kamatperiódussal is elérhető. Ahogy a kiszámíthatóság növekszik, a hitelek árazása is növekvő mértéket mutat. Vagyis a hitel egyre drágább, egyre magasabb kamattal érhető el.

A piaci lakáshitel esetében azonban nem szükséges TB jogviszony igazolás és NAV köztartozásmentesség igazolása sem feltétel. Természetesen minden egyéb feltételnek, így

 • munkahelyi,
 • jövedelmi,
 • életkori,
 • önerő,

és további egyéb paraméter szerint, meg kell felelni.

A futamidő mindkét lakáshitel típus esetében egységesen, jellemzően 30 éves maximum lehetőséget biztosít.

Kapcsolatfelvétel
close slider

  a *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező